Raquel - 654 168 006 info@agroiteaf.com

Tradicional fira la jana

24 – 26 OCTUBRE, 2014

Fira La Jana

La Fira La Jana nació el día 22 del mes de marzo del año 1358. “Fray Pere de Thous, Maestre de Montesa, otorga e dona licència als justícies, jurats e prohoms dels llochs de Canet, de Rosell, de la Barcella, de Càlig e de la Jana perque puguin tenir, cadascun any, ligallo de molts e diversos bestiars…” “Que el dit ligallo sia fet en lo dit lloch de la Jana, lo dilluns inmediat següent aprés de la festa de Pascha de la Resurrecció de nostre Senyor, e en la festa de Simoni e Judes de Octubre, cascun any”.

http://www.lajana.es

1 Comentario

  1. No dudedeis en preguntar cualquier duda, les atenderemos encantadamente 😉